Dr.Öğr.Üyesi
Abidin ÖNCEL
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İletişim
(264) 295 63 48